Thema's

Heman en Ethan

  • Afmetingen: 60×95 cm
  • Techniek: olieverf op doek

Ps. 88 van Heman en Ps. 89 van Ethan naar aanleiding van Zefanja 2:14 ….een stem zal in het venster zingen—-

Melodie psalm 88,
Een stem die in het venster zingt:
hoor Heman als een roerdomp klagen,
vanwege ’t leed dat hij moet dragen,
terwijl verschrikking hem omringt.
Bedrukt, doodbrakend en verlaten
laat hij weerklinken door de straten:

‘O HEERE van mijn zaligheid,
ik roep bij dagen en bij nachten
en zucht tot U, ontdaan van krachten.
Het leven ben ik bijkans kwijt.
’k Word door Uw grimmigheid omgeven.
Waar is Uw aangezicht gebleven?’

Melodie: Ps. 89
Hoor daarnaast Ethan, door Gods lieflijkheid omringd,
die als een nachtegaal van Gods getrouwheid zingt:
‘’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden
opdat door ’t nageslacht Uw waarheid wordt beleden.
Ik maak alom bekend dat wat U hebt gesproken
volkomen zuiver is en nimmer wordt verbroken.

tekst Peter Meeuse

Verval van Normen en Waarden 1
Getsémané

KIES VOOR ATELIER ART OF SILENCE

Voor meer informatie

Ontdek wat Atelier art of Silence voor u kan betekenen. Graag kijken we samen met u naar uw wensen en eisen omtrent uw opdracht.

Vraag uw vrijblijvende offerte aan

    Vraag uw vrijblijvende offerte aan

      Menu